Εδαφολογικές Αναλύσεις

 
 
Αγαπητοί πελάτες με χαρά και αίσθημα ευθύνης και στα πλαίσια της συνεχούς μας προσπάθειας και εξέλιξης στον γεωτεχνικό τομέα και στην παροχή ολοκληρωμένων και επιστημονικών προτάσεων διαχείρισης των καλλιεργειών με τελικό στόχο την αειφορία τους και την οικονομική ανάπτυξη των παραγωγών που μας εμπιστεύονται, σας γνωστοποιούμε – ενημερώνουμε, ότι από 01-09-2020, πρώτη Σεπτεμβρίου 2020, ξεκινάει η λειτουργία του επαγγελματικού και με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας εδαφολογικού εργαστηρίου μας με δυνατότητα πραγμάτωσης πλήρων εδαφολογικών αναλύσεων.

Με γνώμονα την στήριξη σας με σκοπό την διενέργεια από εσάς εδαφολογικών αναλύσεων σε όλα τα εδάφη των καλλιεργειών σας, κάτι που θα συντελέσει και στην μέγιστη οικονομία και μείωση του κόστους θρέψης των καλλιεργειών σας, αλλά και στην εξακρίβωση και άλλων στοιχείων που αφορούν τις καλλιέργειες σας θα ξεκινήσουμε με ένα χαμηλό κόστος για εσάς διενέργειας τους.

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται και το κόστος για κάθε είδος ανάλυσης που επιθυμείτε:
 

Είδος Εδαφολογικής Ανάλυσης

Στοιχεία προς ανάλυση

Κόστος χωρίς ΦΠΑ 24%

Παρατηρήσεις

Απλή

Μηχανική Ανάλυση, PH, Αγωγιμότητα

10 ευρώ

Βασική Ανάλυση μητρικού πετρώματος και εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων διαχείρισης του.

Μεσαία

Μηχανική Ανάλυση, PH, Αγωγιμότητα, Nιτρικό Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο.

30 ευρώ

Στα στοιχεία μετριέται η περιεκτικότητα τους στο εδαφικό διάλυμα.

Πλήρης

Μηχανική Ανάλυση, PH, Νιτρικό Άζωτο, Αμμωνιακό Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Χαλκός, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος.

40 ευρώ

Στα στοιχεία μετριέται η περιεκτικότητα τους στο εδαφικό διάλυμα

 
Σημειώσεις:
Στις 5 αναλύσεις ανά παραγωγό παρέχεται επιπλέον έκπτωση 5 τοις εκατό και στις δέκα αναλύσεις παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10 τοις εκατό για το κόστος της κάθε ανάλυσης.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοδεύονται από αναλυτική τεχνική οδηγία διαχείρισης τους από τους υπεύθυνους γεωπόνους της επιχείρησης μας Δερμιτζάκη Γιάννη, Σταθάκη Δημήτρη και Λεβεντάκη Χρήστου με συγκεκριμένη παραμετροποίηση ανάλογα το είδος, το στάδιο και την ηλικία της καλλιέργειας σας, αλλά και την εποχή διενέργειας της δειγματοληψίας και ανάλυσης.
Για τον τρόπο και μέθοδο δειγματοληψίας παρέχεται ειδικός δειγματολήπτης από την επιχείρηση μας όπως και αναλυτικές οδηγίες δειγματοληψίας.
 
 

Δε βρέθηκαν προϊόντα. Παρακαλούμε πιέστε σε μία άλλη κατηγορία προϊόντων.